Zunanje ureditve

Podjetje MAR-COM Rok Martinčič s.p. je specializirano za izvedbo gradbenih del na industrijskih objektih, zasebnih objektih in na infrastrukturnih projektih. Glavne dejavnosti podjetja so izkopi, nasutja in utrjevanje, izgradnja betonskih in kamnitih škarp, izdelava meteorne in fekalne kanalizacije, vgrajevanje čistilnih naprav, polaganje robnikov, tlakovanje, asfaltiranje in humoziranje.

Izkopi

Za naročnika izvajamo vsa zemeljska dela od izkopa gradbene jame za novogradnje, izkope za kanalizacijo in čistilno napravo, planiranje terena, odvoz odvečnega materiala na deponijo, ipd.

Nasutja in utrjevanje

Pripravimo nasutje gramoza,planiranje in utrjevanje terena ter priskrbimo rezultate tlačnosti tal.

Izgradnja betonskih in kamnitih škarp

Škarpe gradimo "na ključ" tako, da poskrbimo za odkop, odvoz zemlje, dovoz materiala in gradnjo.

Izgradnja meteorne in fekalne kanalizacije

Izvajamo gradbena in montažna dela za vse vrste in kanalizacij in vodovodov.

Vgrajevanje čistilnih naprav

Dobavimo in vgradimo različne vrste malih čistilnih naprav, priznanih domačih in tujih proizvajalcev z vsemi potrebnimi cevnimi priključki.

Polaganje robnikov in kanalet

Polagamo vse vrste robnikov in kanalet različnih proizvajalcev.

Tlakovanje

Tlakovanje nudi dolgotrajno rešitev za vašo okolico. Tlakovci s svojimi barvami in oblikami skrbijo za estetiko in večjo atraktivnost zunanjih površin.

Asfaltiranje

Asfaltiramo dvorišča, dovozne poti in parkirišča. Asfaltiranje opravljamo ročno in strojno. Opravljamo tudi razna popravila na asfaltnih površinah.

Humoziranje

Za vas opravimo fino planiranje, humoziranje ter zatravitev zelenih površin.